Tag Archives: marknadsföring på webb

Kundserviceorienterad webb är marknadsföringens kärna

Vad är viktigast – marknadsföring på webben eller en kundserviceorienterad webb?

Många marknadsavdelningar springer för glatta livet på allt som kan ge någon form av skjuts till varumärket, organisationens budskap eller mer försäljning på webben. Men vad är det som egentligen ligger till grunden för en god marknadsföring? Är det antal sålda produkter, antal klick på en annons som leder till försäljning eller positiv feedback från besökare? Sällan! Det är snarare att webben ger besökarna det de vill ha. En uppgiftsorienterad webb dit besökaren/kunden kommer för att köpa enligt ett mål eller ta reda på information enligt en fråga som besökaren/kunden har är vad som utgör basen för marknadsföring av idag. Besökaren eller kunden vill ju alltid få sin uppgift löst. Inte bli störd på vägen av att läsa mer om andra produkter som man kan köpa till eller få två produkter till priset av en. Hellre svar på uppgiften och nöjda besökare och kunder direkt!

Den uppgiftsorienterade webben är den bästa kundserviceorienterade webben och däri ligger marknadsföringens kärna. Så enkelt är det!

Advertisements

Leave a comment

Filed under Webbredaktörsroll