Tag Archives: sociala medier allmän handling

Sociala medier och offentligheten

Webbredaktör med ansvar för sociala medier inom offentlig sektor? Har du koll på vad som gäller för er? Ta dig tid att sätta dig in i riktlinjerna för er. Det är nämligen inte som att twittra/facebooka/blogga inom privata sektorn.

Det är ju inget förvånande att sociala medier finns i offentlighetens korridorer. Många offentliga organisationer har nämligen så klart sett hur B2B och B2c kunnat kommunicera med kunder och konsumenter och vunnit mark via sociala medier. Det funkar ju lika bra för att marknadsföra sig sjäv och det man producerar som att göra organisationen attraktiv som arbetsplats och där till och med ragga nytt folk. Det vill förstås även en kommunal organisation eller myndighet kunna göra.

Som sagt, det förvånar inte. Däremot kan det kanske förvåna någon att man i offentlighetens korridorer måste tänka till extra vid användandet av sociala medier. Är du webbredaktör och har ansvar för sociala medier inom offentlig organisation behöver du därför tänka på en del saker innan ni som organisation startar upp aktivitet inom sociala medier. All aktivitet i ett socialt medie räknas nämligen som allmänna handlingar och med det följer ansvar och skyldigheter.

Det är därmed av intresse för er själva att följa riktlinjer som finns för sociala medier och offentligheten.

Vilka är riktlinjerna?
Det finns två organisationer att vända sig till för att få reda på vilka riktlinjer som gäller: E-delegationen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). De har båda utförlig information men E-delegationen är styrande för riktlinjerna medan SKL hjälper till att tolka riktlinjerna. Båda deras sidor bör man hålla koll på med jämna mellanrum. Det går också att ladda ner riktlinjerna hos båda.

Vill du ha en liten sammanfattning redan här av vad som gäller har jag lånat SKL:s idé om en checklista här:

  • En policy ska skapas om bland annat vad som gäller för anställda om de t.ex. bloggar i tjänsten.
  • Aktiviteten i ett socialt medium räknas som allmän handling och ska finnas förvarad hos kommunal verksamhet men inte diarieförd (registrerad), såvida inte det är sekretessbelagda uppgifter.
  • Förvaringen ska vara ordnad på den egna webbplatsen så att det är lätt för allmänheten att söka i den.
  • Tillsammans med en förteckning på den egna sajten över vilka kanaler man är aktiv inom, ska riktlinjer för hur allmänheten ska uppfatta verksamhetens aktivitet finnas.
  • I förvaringssyfte ska så kallade skärmdumpar göras på delar av det sociala mediet under regelbundet och återkommande tidpunkter enligt verksamhetens eget beslut.
  • Offentlig verksamhet får besluta att inlägg gallras (tas bort) när de inte längre är aktuella.
  • Offentlig verksamhet har en skyldighet att ha uppsikt över aktiviteten på sociala medium. Man ansvarar nämligen bland annat för att ta bort brottsligt material som är något av följande a) uppvigling, b) hets mot folkgrupp, c) barnpornografibrott, d) olaga våldsskildring, e) upphovsrättsintrång.
Advertisements

Leave a comment

Filed under Sociala medier, Webbredaktörsroll